Üst Yönetim Beyanı

Üst Yönetim; TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardı çerçevesinde, belirlenmiş akreditasyon kurallarına uygun olarak, muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu muayene hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder.

Firma kurallarına ve dokümantasyonuna uyacağımı,

Müşteri ile ilgili edinilen ticari olarak önemli olan ve rekabet bozucu tesir ortaya çıkaracak bilgileri 3. şahıslarla paylaşmamayı, herhangi bir bilgi veya belgeyi (bina sorumlusu ve asansöre ait bilgileri, sonuç raporları v.s.) güvende ve gizli tutulacağımı,

Şirket tarafından sağlanan ticari ve mesleki sırları, gizli bilgi ve dokümanları korunacağını ifşa etmeyeceğimi ve açıklamayacağımı,

Ortağı olduğum muayene kuruluşunda dürüstlük çerçevesinde her tür mali ve diğer baskılardan arınmış olarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde görevimi yerine getireceğimi, şirket çalışanlarına örnek olacağımı, tarafsızlığı etkileyebilecek her türlü menfaat ve çıkar çatışmasından kaçınacağımı,

Hiçbir personele, müşteriye, asansör monte eden veya onun yetkili servisi olan kuruluşlara/kişilere, yapı sorumlularına, belediye yetkililerine vs. karşı önyargılı olmayacağımı,

Şüphe ve tereddüt uyandıracak her konuda ilgili personeli bilgilendireceğimi,

Tüm personellerin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini,

Herhangi bir asansörün veya yedek parçasının tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, sahibi ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi olan kuruluşlarla/kişilerle, yapı sorumlusu kişilerle, belediye yetkilileriyle vs. ve 1.2.3. derece akrabalarıma ayrıcalık tanımayacağımı,

Şirketimin muayeneden sorumlu olduğu her konu ile ilgili herhangi bir asansörün veya yedek parçasının tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, sahibi ve asansör monte eden veya onun yetkili servisi, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacağımı,

Yapı sorumlularını herhangi bir asansörün veya yedek parçasının tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, sahibi olan kişilere ve asansör monte eden veya onun yetkili servisine yönlendirmeyeceğimi,

Şirket prosedür ve talimatlara uygun hareket edeceğimi,

Çalıştırdığım personellere yaptıkları muayene başına ücret ödemeyeceğimi ve ücretlendirme için belli bir muayene gerçekleştirme limiti koymayacağımı,

Çalıştırdığım personellere yaptıkları ve yapacakları muayene faaliyeti kapsamında hiçbir baskı ve telkinde bulunmayacağımı,

Muayene elemanlarının her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve muayene hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini,

Gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının sorumluluğumuz altında olduğunu,

 

 

TS EN ISO/IEC 17020:2012 de öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu bağımsızlık kriterlerini karşılayan Asansör Kontrol Muayene Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Taah. Tic. Ltd. Şti. olarak bütün bunların tarafımızca karşılanacağını ve güvenceye alındığını, şirketin diğer ortaklarına karşı tüm sorumluluğu üstleneceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İletişim

Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No:39/1

Çankaya / ANKARA  - PK:06580 

Tel      : 0312 222 76 30

Fax     : 0312 215 98 26

E-mail : info@asansorkontrol.com

sss