Asansörlerinizin Periyodik Kontrolleri İçin

Kullanımda olan asansörlerin güvenliği ve uygun şekilde çalıştığının tespit edilmesi amacıyla yılda 1 defa bina yönetimi/yetkilisi tarafından A Tipi Muayene Kuruluşuna periyodik kontrollerinin yaptırılması yasal zorunluluktur.
24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ''
Bina sorumlusunun yükümlülükleri;
Madde: 15.1. ''Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.''
Madde: 15.2. ''Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.''
Madde: 15.3. ''Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.''

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu;

Madde: 18.1. ''Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.''

İdari yaptırımlar;

Madde: 24.4. ''Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.''

 

UNUTMAYIN! Asansörlerinizin, kullanıcıların ve bakım personelinizin güvenliğini tehlikeye düşürmemek için Asansörlerinizin Yıllık Periyodik Kontrollerini zamanında yaptırınız.

 

 

İletişim

Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No:39/1

Çankaya / ANKARA  - PK:06580 

Tel      : 0312 222 76 30

Fax     : 0312 215 98 26

E-mail : info@asansorkontrol.com

sss